Secretariaat.                                                    SociŽteit
 Vacant                                       
                       3e Ebbingestraat 50
                                                                            8261 VR Kampen
 
                                                                          Tel: 038 3327708

KBO afdeling Kampen IJsselmuiden

Mogen wij ons even voorstellen
Wij zijn de KBO afdeling Kampen-IJsselmuiden.
Ons doel is in de eerste plaats de belangen te behartigen van ouderen of
met een modern woord senioren, op zowel gemeentelijk provinciaal als
landelijk niveau. De afdeling Kampen IJsselmuiden is zo'n 30 jaar geleden
ontstaan uit een ouderensoos en een project mensen zonder werk en heeft
zich daar van uit aangesloten bij de KBO Overijssel.
Ons ledenbestand bestaat uit leden van 50 jaar en ouder.


Het bestuur spreekt mee in de na volgende gemeentelijke organen.

* Gemeentelijke stuurgroep ouderen beleid
* Het bestuur en raad van de stichting welzijn senioren kampen (SWSK)
* Klankbordgroep van het Zorgloket in Kampen
* Begeleidingscommissie voorlichting senioren van de SWSK
* Het bestuur en raad van het plaatselijk Centraal Overlegorgaan van
  de gezamelijke Ouderenbonden in Kampen en IJsselmuiden
* Arme kant voor Kampen en IJsselmuiden
* Wij hebben periodiek overleg met de woningbouwcorporaties van
   Kampen en IJsselmuiden


Wij zijn in het gelukkige bezit van een sociŽteit waar we activiteiten organiseren
Er staan onder andere twee biljarts waar elk lid vrij op kan spelen met uitzondering
van maandagmiddag, woensdagmiddag en de donderdag middag.
Dan wordt er namelijk een onderlinge competitie afgewerkt, onder leiding van
onze biljartcommissie

Elke dinsdagmiddag wordt er een kaartmiddag georganiseerd voor leden van de KBO
Aanvang 14.00 uur

Om de 14 dagen is er op maandagmiddag Bingo
Aanvang 14.00 uur

Onze reiscommissie organiseert jaarlijks leuke reisjes
Door het jaar heen worden contactmiddagen georganiseerd waarover de leden
vroegtijdig worden geinformeerd.

De contributie bedraagt
22. 00 Euro per jaar en wordt jaarlijks tijdens de
jaarvergadering vast gesteld.

Leden ontvangen iedere maand het blad de Nestor, waaraan onze redactie
iedere maand een inlegvel toevoegt met alle afdelingsinformatie

Het bestuur KBO Kampen IJsselmuiden